Sportbrief april 2016

De meivakantie staat weer voor de deur. Er worden geen lessen gegeven voor de kinderen van 23 april tot en met 8 mei. Voor de volwassenen is de vakantie van 27 april tot en met 8 mei.

De maandagavondles en de dinsdagochtendlessen van Leslie gaan dus wel door op 25 en 26 april.

Een belangrijk speerpunt voor de Zaalsportclub Muiderberg is continuïteit en daarmee vooral; ledenwerving en te zorgen dat jong en oud de mogelijkheid hebben om te bewegen. We zijn er dan ook trots op dat we in april alle basisschool leerlingen een proefles gym, turnen en Rope-skipping hebben kunnen aanbieden. Ook de kinderen van villa Zeezicht (vanaf 2 jaar) en een aantal peuters van “Kind & Koffie” hebben in maart kennis gemaakt met nijntje en het Beweegdiploma. Alle kinderen hebben de nieuwe Zaalsportclub flyer mee gekregen waarin alle details staan vermeld, alsmede de sportmogelijkheden voor de volwassenen.

Met ingang van het nieuwe seizoen gaan we werken met een technische commissie voor de
jeugdleden. De technische commissie bestaat uit ouders of verzorgers die een verbinding zijn tussen bestuur, trainers en leden. We beogen hiermee een nog betere communicatie tot stand te brengen. De namen van de technische commissieleden staan binnenkort vermeld in de ZSM vitrine (naast de glazen ingang van de gymzaal).

Uiteraard is de vereniging altijd op zoek naar enthousiaste ouders die een steentje willen bij dragen. Als het je leuk lijkt, meld je dan aan via mail bij voorzitter@zaalsportclub.nl
( Vera van Etten)

Vanaf heden zijn op zaterdagochtend om 9:30 uur de Rope-Skippers in de gymzaal van De Rijver, een enthousiaste groep. Het is een genot om te zien hoeveel plezier de kinderen hebben met het Rope Skippen, gegeven door Sebastian Hoek (professional uit Naarden) en Katja Eek (onze nieuwe docente in opleiding). Er is nog ruimte om mee te doen. Pak die kans! De posters die her en der in het dorp hangen helpen je herinneren.

Wat was het zondag 20 maart jl. weer gezellig in De Rijver. Op deze dag vonden de Onderlinge Wedstrijden plaats. De kinderen gingen allemaal met een diploma naar huis. Sommigen zelfs met een beker, die net als het diploma uitgereikt werd door de wijkwethouder, Gerben Struik. Er zijn al de nodige vragen geweest over de foto ́s van de Onderlinge Wedstrijden. Een selectie van de foto ́s staat op de website (tab informatie voor leden/foto ́s). De inlog code om de foto ́s te bekijken is 15/12/1983. De leuke groepsfoto staat ook op de facebook pagina “ZSM Muiderberg” gauw volgen, dan blijf je op de hoogte.

De KNGU Zomerkampen organiseert in de bossen van Beekbergen elke zomer zeven weken  Zomerkamp voor alle kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Zeven weken die in het teken staan van plezier, dansen, zingen, gymmen, rennen, vliegen, waterspelen, bosspelen, griezeltochten, vrienden maken, kampvuur en nog veel meer.

Het thema voor de zomer van 2016 is bekend: Zomerkampen in topvorm! Wil je er bij zijn voor ZOKA 2016. Volg het op Facebook. De inschrijvingen zijn al geopend. (www.zoka.nl).

Bestuur Zaalsportclub Muiderberg

Vera van Etten, Hetty Tjalkens. Marga Hagens-Sjerps, Angela Nagel-Endenburg

april 10, 2016