ZONDER BESTUUR; GEEN ZAALSPORT: dringend hulp gevraagd

De Zaalsportclub Muiderberg bestaat voor het merendeel uit vrijwilligers. In een gezellige sfeer zorgen zij ervoor dat er leuke events zijn, dat de ruimte beschikbaar is, dat de docenten er zijn, de materialen op orde, etc . Maar soms is nieuw bloed welkom, zoals dat nu aan de orde is. Er zijn dringend nieuwe bestuursleden nodig. (vacatures voor de functies secretaris en penningmeester. Ook de functie voorzitter, vicevoorzitter en ledenadministratie komen naar verwachting per maart 2020 beschikbaar).
Het voelt enorm betrokken als je meedoet, je doet er echt net even meer toe. Door extra inzet kan Muiderberg een zaalsportclub blijven houden en kan er in ons eigen dorp tegen maatschappelijke tarieven gesport worden o.l.v professionele docenten. Dat moet toch kunnen.

echter:
ZONDER BESTUUR; GEEN ZAALSPORT!

Dus:
meld je aan.

augustus 26, 2019