Corona en seizoen 2019/2020 plus uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering op 9 juni a.s.

bericht leden

Zaalsportclub Muiderberg mag nog niet starten met de lessen in de Rijver. Dat betreuren wij, maar begrijpen wij natuurlijk wel.

Het huidige  lidmaatschap voor seizoen 2019/2020 loopt tot september 2020. Wij vertrouwen op de loyaliteit van onze leden. Laten wij hopen dat er dit seizoen nog gesport kan worden. Als dank voor jullie loyaliteit en om te helpen om in shape te blijven, hebben wij voor ieder lid, jong of oud een ZSM springtouw beschikbaar. Zaterdag 23 mei van 10 -12 uur is dat af te halen bij de Rijver. Vragen en op- en aanmerkingen naar aanleiding van bovenstaande uiterlijk 15 mei 2020 bij secretaris@zaalsportclub.nl.

Onze jeugdleden zullen vanaf 11 mei a.s. weer naar school gaan. Zaalsportclub Muiderberg beraadt zich hoe wij de lessen voor hen met inachtneming van de dan geldende door de overheid opgelegde regels kunnen hervatten in De Rijver. Vooralsnog is alleen buiten les toegestaan vanaf 11 mei en dan zonder toeschouwers en/of begeleiders. Daarbij zijn wij erg afhankelijk van het weer, bovendien zijn de materialen kwetsbaar en het handhaven van de vereiste extra hygiëne maatregelen lastig. Hoe spijtig ook, voor Zaalsportclub Muiderberg is structureel buitengym en turnen dan ook geen optie. Laten wij hopen dat er voor onze jeugd snel uitzicht komt om weer in de Rijver mee te doen met de gym en turnlessen. De docenten staan in ieder geval te popelen.

Momenteel is er geen zicht op een datum voor de herstart van de avondlessen Zodra er groen licht komt van de overheid starten wij meteen. Hierbij zal de anderhalve meter regel toegepast moeten worden, waarvan wij hebben vastgesteld dat dat  hoogstwaarschijnlijk uitvoerbaar is. De extra hygiëne maatregelen zijn vast op te lossen met elkaar. Aan een protocol voor het “verkeer” bij in- en uitgangen van de zaal en de Rijver wordt door de gemeente Gooise Meren gewerkt. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat velen wel de nodige beweging hebben, van enkele leden weten we dat ze een appgroep hebben en wekelijks online oefeningen delen, Menno heeft wat kracht en buikspier oefeningen gegeven en wellicht is er meer. Af en toe 5 minuten touwtje springen helpt om de conditie op peil te houden.

Tot slot; Volgens onze statuten zijn we binnen 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar verplicht een ALV te houden. Hoewel nog niet duidelijk is of het tegen die tijd geoorloofd is bijeen te komen heeft het bestuur toch maar een nieuwe datum voor de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en wel op dinsdag 9 juni a.s. om 19:30 uur in De Rijver. De stukken zijn verstuurd met vorige uitnodiging in de email .d.d. 27 februari jl. maar alsnog op te vragen bij secretaris@zaalsportclub.nl. Kom in grote getale! Wij zijn een vereniging en jouw stem is bepalend voor het beleid. Er zal ruimte zijn na de ALV om gezamenlijk over het reilen en zeilen van de vereniging te praten. Eventuele vragen of opmerkingen t.a.v. de stukken dan wel vragen en /of opmerkingen in bredere zin kun jij doorgeven aan secretaris@zaalsportclub.nl dan wel even bellen met de voorzitter Vera van Etten 0653163955. Wij stellen iedere belangstelling op prijs.

Wij kijken uit naar een spoedig hervatten van de lessen en wensen jou een goede gezondheid. Hou nog even vol!

april 27, 2020