Jaarverslagen & ALV

De Algemene Leden Vergadering (ALV)  is voor de Zaalsportclub Muiderberg een jaarlijks terugkomende vergadering om formeel goedkeuring van het gevoerde beleid vande leden te krijgen, maar het is ook en wat ons betreft met name een gelegenheid om uw stem te laten horen. Er gebeurt zoveel. Heeft u ideeën of wensen kom ermee. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

Algemene Leden Vergadering maart 2021

Notulen ALV

Algemene Leden Vergadering 19 maart 2019

Agenda
Jaarverslag
Balans (financïele gegevens zijn op te vragen via penningmeester@zaalsportclub.nl)
Notulen ALV

Algemene Leden Vergadering 14/03/2017
Agenda
Jaarverslag
Balans (financïele gegevens zijn op te vragen via penningmeester@zaalsportclub.nl)
Notulen ALV

Algemene Leden Vergadering 15/03/2016
Agenda
Jaarverslag
Balans (financiële gegevens zijn op te vragen via penningmeester@zaalsportclub.nl)
Notulen ALV

Algemene Leden Vergadering 17/03/2015
Agenda
Jaarverslag
Balans (financiële gegevens zijn op te vragen via penningmeester@zaalsportclub.nl)
Notulen ALV