Contributie en betalen

De  contributie periode loopt van 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020. De contributies worden berekend per persoon, voor het gekozen sport uur voor een hele periode van tien maanden. Bij instroom gedurende het sportseizoen wordt de contributie naar rato berekend. Dit geldt ook voor Bootcamp.
Vanaf september 2019 heeft ieder volwassen lid toegang tot alle lessen.

Opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen vóór het begin van de nieuwe contributieperiode en wel voor 1 augustus. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail, bij voorkeur bij de ledenadministratie, te geschieden. De opzegging is definitief na schriftelijke bevestiging van onze ledenadministratie. Tussentijdse opzegging kunnen we helaas niet accepteren.

Mondelinge opzegging – bij trainer – is niet mogelijk.

seizoen 2019/2020 seizoen 2018/2019
Gymnastiek
Jeugdleden 185,00 175,00
Senioren 185,00 185,00
Overige
Volwassenen 195,00 185,00
Volleybal 200,00 200,00
Inschrijfgeld 10,00 10,00
* Contributieverhoging: Op de Algemene Ledenvergadering van 2019 hebben de leden, op voorstel van het bestuur, ingestemd met een contributieverhoging. Met ingang van seizoen 2019/20 gelden voor alle leden de nieuwe tarieven. De volwassen leden hebben  m.i.v. het seizoen 2019/2020 toegang tot  lessen voor volwasenen. In het jaarverslag  leest u hier meer over.

Betalen
De contributie wordt eenmaal per jaar in de maand oktober middels automatische incasso geïnd. Benader onze penningmeester voor meer informatie.  Mocht u bezwaren hebben, een betalingsregeling wensen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Rekeningnummer zaalsportclub:  ING NL68INGB0002999394  t.n.v. Zaalsportclub Muiderberg – ZSM te Muiderberg.