De geschiedenis van ZSM

Download als PDF

ZAALSPORTCLUB MUIDERBERG –  de vereniging is opgericht op 15 december 1983 en verzorgt voor de jeugd en volwassenen in de Rijver een groot aantal zaalsporten en andere activiteiten.

De grootste afdeling van de Zaalsportclub Muiderberg is altijd de gymnastiek geweest. Voordat de Rijver werd gebouwd werden in Muiderberg al generaties lang gymnastieklessen gegeven aan jeugd en volwassenen, als onderdeel van Sportclub Muiderberg. De gymnastiek en andere zaalsporten vonden plaats in de basisschool op De Brink, totdat de Rijver werd gebouwd en er in een echte sportzaal kon worden gesport.

Dit gaf mogelijkheden voor uitbreiding van sporten. In de hoogtijdagen, de jaren van negentien tachtig, telde de Zaalsportclub Muiderberg 500 leden in vijf afdelingen: gymnastiek, volleybal, judo, handbal en badminton. Voor de jeugd was er gymnastiek, judo en enkele jaren ook jeugd volleybal. Voor de volwassenen was er gymnastiek, volleybal en badminton. De afdeling basketball betrof één enkel team van begin tot eind.

 

Zaalsportclub Muiderberg heeft altijd open gestaan voor nieuwe initiatieven die komen en helaas ook weer gaan. Zo was badminton een aantal jaren populair. Ruim 80 leden trainden in de Rijver en speelden hun wedstrijden in de sporthal van Muiden.

Evenals de afdeling badminton zijn ook de afdelingen judo en basketball in de loop van de tijd opgeheven door gebrek aan belangstelling..

De afdeling volleybal telde ooit ruim 50 leden en heeft nu een minimale bezetting.

De afdeling gymnastiek is van oudsher aanwezig met verschillende onderdelen, zoals jeugdgym en turnen voor de jeugd en verschillende wisselende vormen van conditietraining en senioren gym voor de volwassenen.

 

Het turnen van de jeugd is in de loop van de jaren ook steeds aangepast aan de tijd en aan de mogelijkheden. Net zoals de georganiseerde activiteiten. Het grootste jaarlijkse evenement is de Onderlinge wedstrijd, met voor de kleinsten een beweegdiploma en voor de andere kinderen een wedstijd met diploma’s en medailles, waarbij wordt geturnd op vier toestellen. Het bestuur van Gooise Meren doet vanaf 2015 de prijsuitreiking.

 

Vanaf de oprichting van Zaalsportclub Muiderberg in 1983 zijn er veel trainers en bestuursleden betrokken geweest bij de vereniging. Daarvan zijn er tot nu toe tien benoemd tot erelid.

Als trainster is een hele generatie bekend geweest met erelid Francien de Haas, die jarenlang 19 uur per week met veel plezier les gaf aan alle jeugdleden en volwassen leden van de gymnastiek. Zij nam altijd enthousiast de leiding over de Onderlinge wedstrijden, de regionale wedstrijden van het Gooi wanneer die in de Rijver werden gehouden, en andere plaatselijke evenementen, zoals het Ringzwaaien en de Pietengym.

 

Meerdere bestuursleden ontvingen het erelidmaatschap voor hun inzet.

Leo Stiens en Ad Lenskens waren voorzitter en secretaris ten tijde van de oprichting. Deze volleyballers waren zeer betrokken bij de judo en gymnastiek van hun kinderen. Ook maakten ze deel uit van de organisatie van zowel de Onderlinge wedstrijden als de wedstrijden in regio het Gooi en van de judo wedstrijden.

Nel Rozendaal is vele jaren trainster en daarna langdurig bestuurslid geweest van de afdeling gymnastiek. Zij regelde alles voor en in de keuken.

Corrie van Eck is 25 jaar betrokken geweest als secretaris en heeft samen met Francien de Haas meerdere jaren enthousiast Onderlinge wedstrijden, regionale wedstrijden en evenementen georganiseerd. Zij is nog altijd betrokken bij de Onderlinge wedstrijden als teller en rouleert mee als kascommissielid.

Joost Heynen was langere tijd penningmeester en is ook nog altijd betrokken als roulerend kascommissielid. Gerhard Fischer was penningmeester, Fred Kortekaas was secretaris. Dik Spil was volleybaltrainer. Henk Keus heeft vele jaren de ledenadministratie verzorgd.   Maarten van der Veer heeft jarenlang onbezoldigd de volleybaltraining verzorgd toen er geen trainer beschikbaar was en daarmee de volleybal levendig gehouden.

 

Zaalsportclub Muiderberg zet zich in om nog vele jaren door te kunnen gaan, met als basis de jeugdgym en turnen, aangevuld met gevarieerde activiteiten voor de volwassenen.

Menno Out, de trainer die zijn stage bij Francien de Haas heeft gedaan, heeft in grote lijnen haar rol bij Zaalsportclub Muiderberg overgenomen.

Het huidige bestuur bestaat uit Vera van Etten (februari 2014), Synco van Keulen (juni 2019), Hetty Tjalkens (februari 2014) en Angela Nagel-Endenburg (februari 2014).