Adres / contactpersonen

De lessen van Zaalsportclub Muiderberg worden gegeven in het mulitfunctioneel Centrum De Rijver.

derijver
De Rijver
Nienhuis Ruyskade 26
1399 HH Muiderberg

Voorzitter:
Vera van Etten
06-53163955
voorzitter@zaalsportclub.nl
Vice Voorzitter:
Synco van Keulen
Penningmeester:
Angela Nagel-Endenburg
penningmeester@zaalsportclub.nl
Ledenadministratie:
Hetty Tjalkens
ledenadministratie@zaalsportclub.n
Secretaris:
Vacature
secretaris@zaalsportclub.nl
Vertrouwenspersonen
Carla de Haan
Jan de Haan
carlaenjan.dehaan@gmail.com
Docenten

Menno Out
Frank Schipper
Leslie Haazewinkel
Melissa Govers bijgestaan door Laurens van Rossum