Adverteren en sponsoring

Natuurlijk kunt u adverteren en/of de Zaalsportclub sponsoren. Het helpt ons, en het helpt u. Hebt u hier belangstelling voor, neem dan contact op met het bestuur. U kunt kiezen voor verschillende sponsor- en advertentiepakketten. Neem voor details contact op met het bestuur via het contactformulier, of mail naar voorzitter@zaalsportclub.nl