Jaarverslagen & ALV

De Algemene Leden Vergadering (ALV)  is voor de Zaalsportclub Muiderberg een jaarlijks terugkomende vergadering om formeel goedkeuring van het gevoerde beleid van u te krijgen, maar het is ook en wat ons betreft met name een gelegenheid om uw stem te laten horen. Er gebeurt zoveel. Heeft u ideeën of wensen kom ermee. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

Algemene Leden Vergadering 19 maart 2019

Agenda
Jaarverslag
Balans (financïele gegevens zijn op te vragen via penningmeester@zaalsportclub.nl)
Notulen ALV

Algemene Leden Vergadering 14/03/2017
Agenda
Jaarverslag
Balans (financïele gegevens zijn op te vragen via penningmeester@zaalsportclub.nl)
Notulen ALV

Algemene Leden Vergadering 15/03/2016
Agenda
Jaarverslag
Balans (financiële gegevens zijn op te vragen via penningmeester@zaalsportclub.nl)
Notulen ALV

Algemene Leden Vergadering 17/03/2015
Agenda
Jaarverslag
Balans (financiële gegevens zijn op te vragen via penningmeester@zaalsportclub.nl)
Notulen ALV