Contributie en betalen

De  contributie periode loopt van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018. De contributies worden berekend per persoon, voor het gekozen sport uur voor een hele periode van tien maanden. Bij instroom gedurende het sportseizoen wordt de contributie naar rato berekend. Dit geldt ook voor Bootcamp/Skifit.
Indien u of uw kind deelneemt aan meerdere jaarlijkse zaal activiteiten, dan geldt een 50% korting voor de tweede activiteit ( gevolgd door een (1)  persoon)  op het laagste tarief.

Opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen vóór het begin van de nieuwe contributieperiode en wel voor 1 augustus. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail, bij voorkeur bij de ledenadministratie, te geschieden. De opzegging is definitief na schriftelijke bevestiging van onze ledenadministratie. Tussentijdse opzegging kunnen we helaas ook niet accepteren.

Mondelinge opzegging – bij trainer – is niet mogelijk.

seizoen 2017/2018 seizoen 2016/2017
Gymnastiek
Jeugdleden 175,00 170,00
Senioren 185,00 185,00
Overige
Volwassenen 185,00 185,00
Volleybal 200,00 200,00
Inschrijfgeld 10,00 10,00
* Contributieverhoging: Op de Algemene Ledenvergadering van 2017 hebben de leden, op voorstel van het bestuur, ingestemd met een contributieverhoging voor de jeugd. Met ingang van seizoen 2017/18 gelden voor alle leden de nieuwe tarieven. In het jaarverslag  leest u hier meer over.

Betalen
De automatische incasso wordt ieder jaar in oktober geïnd.  Heeft u geen automatische incasso afgegeven dan ontvangt u een factuur per email of post. Benader onze penningmeester voor meer informatie.  Mocht u bezwaren hebben, een betalingsregeling wensen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Rekeningnummer zaalsportclub:  ING NL68INGB0002999394  t.n.v. Zaalsportclub Muiderberg – ZSM te Muiderberg.